فلاشیران اولین تولید کننده فلاشهای الکترونیک در ایران , فروش لوازم حرفه ای عکاسی ونورپردازی , فلاشهای برند godox aurora Hyundae Visico Mircopro
خوش آمدید شما هم اکنون میتوانید    وارد شوید  و یا    ثبت نام کنید 
sideblock
sideblock

لیست قیمت

دسته بندی:
کالا در صفحه:
تصویر نام قیمت تعداد وضعیت
no_image
Speedlite Accessories Kits SA K6 120,000 تومان
no_image
Battery Nicefoto Flash 680A 250,000 تومان
no_image
Beauty Dish with Grid 40cm 220,000 تومان
no_image
Beyond S20 140,000 تومان
no_image
Beyond S30 160,000 تومان
no_image
Canon EOS 1300D 18-55mm II 1,320,000 تومان
no_image
Canon EOS 1300D 18-55mm III 1,250,000 تومان
no_image
Canon EOS 760D Kit 18-135 STM 3,200,000 تومان
no_image
Flash Bracket 90,000 تومان
no_image
Nice TS-300 kit 2,580,000 تومان
no_image
Nice TS-400 kit 2,880,000 تومان
no_image
PH-32 pan head  
no_image
S&S GY-180 kit 1,150,000 تومان
no_image Sekonic Digi Cine Mate L-308 DC 900,000 تومان
no_image Softbox RFi (60x90cm) Profoto 890,000 تومان
no_image Softbox RFi (90x120cm) Profoto 1,190,000 تومان
no_image Softbox RFi(120x180cm) Profoto 1,750,000 تومان
no_image
Speedlite Bracket 90,000 تومان
no_image
vanguard 203 AP  
no_image
vanguard 233 AGH  
no_image
vanguard 234 AGH  
no_image
vanguard 234 AP  
no_image
zeniko V860C i-TTL Li-ion 650,000 تومان
no_image
zeniko V860N i-TTL Li-ion 650,000 تومان
no_image طرح اصلی Canon 58mm stm 20,000 تومان
no_image طرح اصلی Canon 18-55mm 20,000 تومان
no_image طرح اصلی Canon 67mm 20,000 تومان
no_image طرح اصلی Canon 67mm usm 20,000 تومان
no_image طرح اصلی Canon 77mm 60,000 تومان
no_image طرح اصلی nikon 55mm 20,000 تومان
no_image طرح اصلی nikon 63mm 20,000 تومان
no_image طرح اصلی nikon 67mm 20,000 تومان
no_image
فون برقی 3 محوره موتور بزرگ 4,400,000 تومان
no_image
فون برقی 3 محوره موتور بزرگ S&S 500,000 تومان
no_image
فون برقی 4 محوره موتور بزرگ 540,000 تومان
no_image
فون برقی 4 محوره موتور بزرگ S&S 670,000 تومان
no_image
فون برقی 6 محوره 850,000 تومان
no_image
فون دستی 4 محوره 220,000 تومان
no_image
فون دستی 2 محوره 150,000 تومان
no_image
فون دستی 3 محوره 180,000 تومان
no_image
فون دستی 6 محوره 280,000 تومان
no_image
فون کاغذی ابعاد: 11 × 2.75 m 300,000 تومان
no_image
+ Osmo 2,250,000 تومان
no_image 150 وات Modelling Lamp 30,000 تومان
no_image 150 وات Modelling Lamp 12,000 تومان
no_image 150 وات Modelling Lamp 5,000 تومان
no_image 15664 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15667 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15668 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15670 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15674 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15675 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15676 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15677 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15679 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15680 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15681 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15682 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15684 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15685 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15688 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15689 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15690 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15691 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15692 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15693 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15697 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15701 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15721 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15728 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15729 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15732 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15766 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15767 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15777 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15779 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15783 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15786 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15790 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15792 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15793 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15794 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15796 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15797 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15812 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15813 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15814 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15815 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15827 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15828 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15831 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15838 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15851 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15855 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15856 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15864 بکگراند 5*3 متر  
no_image 15865 بکگراند 5*3 متر  
no_image 15866 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15870 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15871 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15875 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15882 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15886 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15887 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15913 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15923 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15931 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15932 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15933 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15934 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15935 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15936 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15937 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15970 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15994 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 15997 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 16000 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
no_image 16010 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 16026 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 16105 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 16109 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 16110 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 16119 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 16135 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image 300 وات Modelling Lamp 7,000 تومان
no_image 52mm Reverse Adapter Ring nikon 25,000 تومان
no_image 58mm Reverse Adapter Ring Canon 25,000 تومان
no_image 67mm Reverse Adapter Ring Canon 25,000 تومان
no_image 67mm Reverse Adapter Ring nikon 25,000 تومان
no_image 75 وات Modelling Lamp 6,000 تومان
no_image 77mm Reverse Adapter Ring Canon 25,000 تومان
no_image 77mm Reverse Adapter Ring nikon 25,000 تومان
no_image
AD360II- C WITSRO TTL 1,500,000 تومان
no_image
AD360II- N WITSRO TTL 1,500,000 تومان
no_image Barndoor set 70,000 تومان
no_image
Beauty Dish with Grid 50cm iran 150,000 تومان
no_image
Beauty Dish with Grid 55cm 350,000 تومان
no_image
Beauty Dish with Grid 70cm 450,000 تومان
no_image Benro A35FR1 169,000 تومان
no_image Benro A48F 169,000 تومان
no_image Benro A48t 170,000 تومان
no_image Benro A49F 189,000 تومان
no_image Benro A49T 189,000 تومان
no_image Benro C28T 259,000 تومان
no_image Benro C38T 309,000 تومان
no_image Benro Traveler 150 280,000 تومان
no_image Benro Traveler 200 300,000 تومان
no_image Benro Traveler 250 320,000 تومان
no_image Benro Traveler 300 350,000 تومان
no_image Beyond B100N 300,000 تومان
no_image Beyond B200N 320,000 تومان
no_image Beyond B300N 350,000 تومان
no_image Beyond B400N 380,000 تومان
no_image
Canon 55-250mm F/4-5.6 IS STM 580,000 تومان
no_image Canon Canon EF 85mm f/1.2L II USM 60,500,000 تومان
no_image
Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM 2,950,000 تومان
no_image Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 4,650,000 تومان
no_image Canon EF 24-105mm F/4.0 L IS USM 2,400,000 تومان
no_image
Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM 6,000,000 تومان
no_image
Canon EF 50mm f/1.4 USM 1,070,000 تومان
no_image
Canon EF 50mm f/1.8 STM 420,000 تومان
no_image Canon EF 70-200 F/2.8 L USM IS 4,250,000 تومان
no_image
Canon EF 70-200 F/2.8 L USM IS II 6,400,000 تومان
no_image
Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM 1,310,000 تومان
no_image
Canon EF 85mm F/1.8 USM 1,300,000 تومان
no_image Canon EF-S 10-22mm F/3.5-4.5 USM 2,200,000 تومان
no_image Canon EF-S 55-250mm F/4-5.6 IS II 520,000 تومان
no_image
Canon EOS 5D Mark III body 7,800,000 تومان
no_image
Canon EOS 5D Mark III Kit 24-105 9,900,000 تومان
no_image
Canon EOS 5D Mark IV Body 11,300,000 تومان
no_image
Canon EOS 5DS R Body 10,300,000 تومان
no_image
Canon EOS 6D Body 4,700,000 تومان
no_image
Canon EOS 6D Kit 24-105 L f/4 6,800,000 تومان
no_image
canon EOS 750D 18-135-STM 3,000,000 تومان
no_image
Canon EOS 7D Mark II+ 18-135 IS STM  
no_image
Canon EOS 80D 18-135 IS USM 4,700,000 تومان
no_image Canon KP-108IN Color Ink & Paper Set 850,000 تومان
no_image
Canon SELPHY CP1000 370,000 تومان
no_image
Canon SELPHY CP1200 430,000 تومان
no_image
Canon Speedlite 600EX-RT 1,700,000 تومان
no_image
CODIS 400W 2,900,000 تومان
no_image
CODIS 600W 3,300,000 تومان
no_image
CODIS 800W 3,850,000 تومان
no_image CoolWalker CW250 380,000 تومان
no_image CoolWalker CW350 480,000 تومان
no_image CoolWalker CW450 520,000 تومان
no_image CoolWalker Z20  
no_image
DIGIS 400W 2,450,000 تومان
no_image
DIGIS 600W 3,000,000 تومان
no_image
DIGIS 800W 3,300,000 تومان
no_image
DP 300w  
no_image
DPIII 300w 700,000 تومان
no_image
DPIII 500w 850,000 تومان
no_image
Expert D 500 3,100,000 تومان
no_image
Expert D1000  
no_image
Fancier FC-02H 500,000 تومان
no_image
FANCIER FC-06H 1,700,000 تومان
no_image fomex Backlight Reflector 180,000 تومان
no_image
FOMEX D400p 1,550,000 تومان
1,472,500 تومان
no_image
FOMEX D600p 1,750,000 تومان
1,662,500 تومان
no_image
FOMEX HD400p  
no_image
FOMEX HD600p  
no_image
GENESIS 300W 1,800,000 تومان
no_image
GoPro HERO4 Black 1,350,000 تومان
no_image
Gopro Hero5 Black Edition 1,450,000 تومان
no_image
Hahnel Captur Timer.C 230,000 تومان
no_image
Hahnel Captur Timer.N 230,000 تومان
no_image Integra Mini 300 kit 8,200,000 تومان
no_image Integra Mini 600 kit 9,700,000 تومان
no_image Integra Mini 600-300 kit 5,800,000 تومان
no_image Integra Plus 500 FM kit 7,800,000 تومان
no_image Integra Plus 500 FM kit 11,700,000 تومان
no_image
JinbeiHD-600V HSS 1,700,000 تومان
no_image Journo 100 260,000 تومان
no_image Journo 300 300,000 تومان
no_image
kingsky 2,900,000 تومان
no_image
Kingsky CM 400W 900,000 تومان
no_image
Kingston DP 300W  
no_image
Kingston DP 300W KIT  
no_image
Kingston DP 400W  
no_image
Lithium Battery PB960 200,000 تومان
no_image
mettel AC 45W 90,000 تومان
no_image
METTLE MS-300 1,400,000 تومان
no_image
METTLE MS-400 1,650,000 تومان
no_image
METTLE MS-600 1,750,000 تومان
no_image
Mettle M 1000W 1,750,000 تومان
no_image
Mettle M 200W  
no_image
Mettle M 300W 830,000 تومان
no_image
Mettle M 400W 990,000 تومان
no_image
Mettle M 600W 1,250,000 تومان
no_image
Mettle M 800W 1,550,000 تومان
no_image
Mettle Mars-DR 300W 870,000 تومان
no_image
Mettle Mars-DR 400W 1,020,000 تومان
no_image
Mettle Mars-DR 600W 1,300,000 تومان
no_image
Mettle MT-400AD 1,450,000 تومان
no_image
Mettle MT-600AD 1,950,000 تومان
no_image
Mircopro EX 200W 810,000 تومان
no_image
Mircopro EX 300W 880,000 تومان
no_image
Mircopro EX 400W 970,000 تومان
no_image
Mircopro EX 500W 1,150,000 تومان
no_image
Mircopro EX 600W 1,350,000 تومان
no_image Mounted S-III Rimelite 700,000 تومان
no_image
Multi Softbox WITSTRO 48cm 120,000 تومان
no_image
NiceFoto K-300 600,000 تومان
no_image
NiceFoto K-400 700,000 تومان
no_image
NiceFoto K-600 800,000 تومان
no_image
NiceFoto TS-300B 700,000 تومان
no_image
NiceFoto TS-400B 800,000 تومان
no_image
NiceFoto TS-600B 900,000 تومان
no_image
NiceFoto TTL 480C 1,800,000 تومان
no_image
NiceFoto TTL 680C 2,150,000 تومان
no_image
NiceFoto-A280  
no_image
NiceFoto-A480 1,300,000 تومان
no_image
NiceFoto-A680 1,600,000 تومان
no_image
Nikon 18-200mm f/3.5-5.6G 1,900,000 تومان
no_image Nikon 24-120mm F/4G ED VR AF-S 2,300,000 تومان
no_image
Nikon 24-70 AF-S F2.8 VR Lens 70,000,000 تومان
no_image Nikon 24-70mm f/2.8G IF-ED AF-S 4,900,000 تومان
no_image
Nikon 50mm f/1.4G AF-S 1,600,000 تومان
no_image
Nikon 50mm f/1.8G AF-S 7,750,000 تومان
no_image Nikon 55 - 200mm f/4 -5.6G DX VR 550,000 تومان
no_image Nikon 70-200mm f/2.8G ED-IF VR AF-S 7,300,000 تومان
no_image Nikon AF-S DX 55-300mm F/4.5-5.6 G ED VR 900,000 تومان
no_image Nikon AF-S DX NIKKOR 18-140mm F/3.5-5.6G ED VR Lens  
no_image Nikon AF-S DX NIKKOR 55-300mm F/4.5-5.6G ED VR 950,000 تومان
no_image
Nikon AF-S VR Micro105mm f/2.8G 3,000,000 تومان
no_image
Nikon D3300 18-140 VR 2,150,000 تومان
no_image
Nikon D3300 Kit 18-55 VR AFP 1,370,000 تومان
no_image
Nikon D3400 18-140 2,200,000 تومان
no_image
Nikon D5300 18-55 VR AFP 1,780,000 تومان
no_image
Nikon D5300 kit 18-140 VR 2,500,000 تومان
no_image
Nikon D5600 18-140 VR 3,250,000 تومان
no_image
Nikon D5600 18-55 2,500,000 تومان
no_image
Nikon D7100 kit 18-140 3,150,000 تومان
no_image
Nikon D7200 Kit 18-140 3,800,000 تومان
no_image
Nikon D750 24-120 F/4 VR 7,800,000 تومان
no_image
Nikon D810 Kit 24-120 F/4G VR 10,400,000 تومان
no_image
Nikon D810 Kit body 8,300,000 تومان
no_image
Nikon SB-5000 AF Speedlight 1,830,000 تومان
no_image nikon18-200mm  
no_image nikon55-200mm 550,000 تومان
no_image nikon70-300mm 450,000 تومان
no_image PC8505 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image PC9098 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image PC9163 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image PC9527 بکگراند 5*3 متر 300,000 تومان
195,000 تومان
no_image
Photoflex Studio Strobe Kit 2,750,000 تومان
no_image
pioneer DP s III 300W 800,000 تومان
no_image
pioneer DP s III 500W 970,000 تومان
no_image
PROPAC Lithium Power Pack PB960 350,000 تومان
no_image
Propoto D1 250  
no_image
Propoto D1 Air 250 4,500,000 تومان
no_image
Propoto D1 Air 500 5,200,000 تومان
no_image Ranger Pro 400N 440,000 تومان
no_image Ranger Pro 500N 480,000 تومان
no_image Ranger Pro 600N 520,000 تومان
no_image Ranger Z10 100 تومان
no_image Ranger Z20 120,000 تومان
no_image Ranger Z30 140,000 تومان
no_image Ranger100 320,000 تومان
logo-samandehi